VOORDRACHTEN

Zondag 7 november 2021 - Voordracht

'geschillen tussen Baasrode en Dendermonde'

Dat de gemeentelijke fusie van 1977 een bittere pil voor Baasrode was, mag gerust een understatement genoemd worden. Tegen wil en dank werd het trotse Baasrode dat jaar herleid tot een deelgebied van haar vroegere aartsvijand. Nu, bijna 45 jaar later, zal een echte Baasrodenaar nog steeds halsstarrig weigeren om het Ros Beiaardlied mee te zingen.


Waar komt deze bitsige rivaliteit vandaan?  Wanneer is ze ontstaan? Welke rol speelde Baasrode in de strijd tussen Dendermonde en Aalst?

Gewapend met meeslepende verhaaltjes brengt historicus Bart De Bondt de rivaliteit tussen Baasrode en Dendermonde weer tot leven, gaande van spotliedjes uit de zestiende eeuw tot de hevige strijd om gemeenschappelijke handelsbelangen. Ofschoon het steeds een verhaal van David tegen Goliath betrof, belette dat de Baasrodenaar niet om steeds opnieuw de strijd aan te gaan met haar machtige buur.

Afspraak op zondag 7 november 2021 van 15u tot 17u in zaal Colonia. Ingang en parking via Molenberg.

Zondag 5 december 2021 - Voordracht

'Baasrode tijdens de industrialisatie'

In de achttiende en vooral de negentiende eeuw groeide Baasrode uit tot een industriële gemeente. Deze plotse evolutie leidde nog meer dan elders tot talrijke spanningen tussen de opkomende vrijzinnige bedrijfsbazen en hun arbeiders versus de traditionele katholieke burgerij en boerenbevolking. Jarenlang behoorde Baasrode tot één van de enige liberale plattelandsgemeenten van Vlaanderen. Dit leidde tot een volledige verzuiling van de dorpsmaatschappij, met talrijke problemen, familiale ruzies, politieke twisten en zelfs rellen tot gevolg. En dan moesten de socialisten en communisten hun opwachting nog maken!

Ofschoon de gemeentelijke bevolking ondertussen zeer sterk aangroeide, liet de stijging van de welvaart en een betere gezondheidszorg nog even op zich wachten. 


De voordracht zal worden gegeven door de aan de KUL verbonden historicus Yves Segers, auteur van 'de laatste scheepswerf van Baasrode'. Kom zeker luisteren naar zijn boeiende verhalen op zondag 5 december 2021 van 15u tot 17u in zaal Colonia (Ingang en parking via Molenberg).

INSCHRIJVEN

Wees als eerste op de hoogte van al onze aankomende evenementen en updates.