BAASROODSE STRATEN

MEIRGATSTRAAT


De Meirgatstraat is zeer jong. Tot in recente tijden was dit landbouwgebied, als onderdeel van de Grote Kouter van het middeleeuwse pachthof ‘Hof ten Rode’. Pas in 1952 zag de straat het daglicht tijdens de eerste fase van de uitbouw van de sociale woonwijk Hof ten Rode. De inwoners spraken zelf van Klein Korea, met een knipoog naar de burgeroorlog die toen woedde. Er werden dat jaar maar liefst 116 woningen gebouwd in opdracht van de Baasroodse sociale huisvestingsmaatschappij ‘Geluk in Ons Huis’.  Het verkavelingsplan en de huizen waren ontworpen door de Brusselse architecten Edouard Beckers en Paul-Amaury Michel. De woningen werden in februari 1953 ter beschikking gesteld van de slachtoffers van de overstromingen.

 

Na verloop van tijd werden er nog tientallen woningen in de wijk bijgebouwd. Gezien de wirwar aan straten die allen dezelfde naam droegen (‘Hof ten Rode’), werd op 29 april 1982 besloten om de wijk op te delen. De Dendermondse stadsdiensten kozen toen onder andere voor de Meirgatstraat. Dat was eigenlijk tot 1926 de oude naam van de aangrenzende Theodoor Vermylenstraat. De straatnaam blijft zo wel voortleven, maar geschiedkundig is er geen verdere link met het verleden.

De Meirgatstraat.