BAASROODSE STRATEN

SMEYSKENSSTRAAT


De Smeyskensstraat heeft vele namen gekend doorheen de geschiedenis. In 1607 bestond de straat uit twee stukken. Tussen de huidige Geer- en Bookmolenstraat heette ze de Kinderstraat en van daar tot aan de Rosstraat werd ze de Cappestraat genoemd. De eerste naam is ongetwijfeld afgeleid van de familie De Kinder, want Ursmaar en Jacob De Kinder woonden hier in 1569 nog in een dubbelwoonst die het Spreeuwenhof werd genoemd, te situeren in de noordwestelijke hoek van de Smeyskens- en Bookmolenstraat (huisnummers 64-74). Dit kruispunt werd in de 16de eeuw ook wel de Vierwegscheede genoemd: waar vier wegen scheiden. In 1777 sprak men in plaats van de Kinderstraat over de Smeyskensstraat, terwijl de Cappestraat was hernoemd naar de Spekbroekstraat, naar het Spekbroek of de vette modderige grond in de zuidwestelijke hoek van de huidige Smeyskens- en Bookmolenstraat. Brede grachten, gedempt tussen 1775-1815, moesten deze natte hoek ontwateren. In de 19de eeuw werden beide straten begrepen onder zowel de Smeyskensstraat, (het verlengde van) de Schippersdijkstraat als de Bookmolenstraat. Dit laatste is genoemd naar het Bookmolenhof in de zuidoostelijke hoek van de Smeyskens- en Bookmolenstraat. Sindsdien spreekt iedereen alleen nog van de Smeyskensstraat. De oorsprong van deze naam is onbekend.

 

De Smeyskensstraat was een typische boerenstraat. In het begin van de 17de eeuw stonden er slechts een vier huisjes: het Bookmolenhof, het Spreeuwenhof, de Beekstede en de Roolap. In 1777 is er reeds sprake van 11 woningen, in 1861 een stuk of 20 en nu zowat 80. In de 18de eeuw werd er een brandewijnstokerij en bookmolen uitgebaat door de familie Sarens, op het Bookmolenhof. In 1763 moet er ook een schooltje zijn geweest op de percelen met huisnummer 99 en 101, uitgebaat door Joos Meert. Ook werd in 1855 een houten windmolen opgetrokken in de hoek van het vroegere Spreeuwenhof. In 1899 werd deze molen herbouwd in steen en sinds de ontmanteling in 1932 staat deze bekend als de Dokkersmolen. De lege romp staat er nog steeds. Het ging waarschijnlijk over een bookmolen.


Omtrent de overgang van de Grote Beek (de Stenen Goot) is trouwens een stukje van de straat rond 1900 rechtgetrokken. In de 18de eeuw gaven een vijftal wegeltjes uit op de Smeyskensstraat. In 1841 waren er slechts drie buurtwegen over, ondertussen zijn ze allemaal verdwenen.


De Smeyskensstraat wordt ten noorden begrensd door de wijken Grootveld en Munkveld, ten zuiden door het Schriek en de wijk Haverlanders.


De Smeyskensstraat in 2021.