BAASROODSE STRATEN

ZWARTE BEEKSTRAAT


De Zwarte Beekstraat is heel jong. Tot in recente tijden was dit landbouwgebied, als onderdeel van de Grote Kouter van het middeleeuwse pachthof ‘Hof ten Rode’. Pas in 1952 zag het oostelijk deel van deze straat het daglicht tijdens de eerste fase van de uitbouw van de sociale woonwijk Hof ten Rode. De inwoners spraken zelf van Klein Korea, met een knipoog naar de burgeroorlog die toen woedde. Er werden dat jaar maar liefst 116 woningen gebouwd in opdracht van de Baasroodse sociale huisvestingsmaatschappij ‘Geluk in Ons Huis’. Het verkavelingsplan en de huizen waren ontworpen door de Brusselse architecten Edouard Beckers en Paul-Amaury Michel. De woningen werden in februari 1953 ter beschikking gesteld van de slachtoffers van de overstromingen.

 

Na verloop van tijd werden er nog tientallen woningen in de wijk bijgebouwd. Zo werden de resterende huisjes van de Zwarte Beekstraat opgetrokken in 1962 (28 woningen) en 1975 (46 woningen). Uiteindelijk ontstond zo een grote wijk van maar liefst 190 woningen.

 

Gezien de wirwar aan straten die allen dezelfde naam droegen (‘Hof ten Rode’), werd op 29 april 1982 besloten om de wijk op te delen. De Dendermondse stadsdiensten kozen toen onder andere voor de Zwarte Beekstraat. Waarom? Goede vraag. Natuurlijk omdat deze belangrijke beek enkele honderden meters verder stroomt, maar eigenlijk heeft deze straat niets met deze waterloop te zien.

De Zwarte Beekstraat. Het gedeelte tussen de Leksstraat en Hof ten Rode werd in 1952 aangelegd, de rest in 1962 en 1975.